Дворко Генріх Федорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дворко Генріх Федорович

ДВОРКО́ Генріх Федорович (23. 04. 1931, с. Криве Попільнян. р-ну, нині Житомир. обл. – 07. 07. 2012, Київ) – фахівець у галузі органічної хімії. Д-р хім. н. (1967). Закін. Львів. політех. ін-т (1953). Від 1956 працював в Ін-ті орган. хімії АН УРСР (Київ). Брав участь у протестах проти політ. арештів, введення військ у Чехословац. РСР (підписав листа 79-х), за що був підданий позасудовим переслідуванням: виключений 1968 з КПРС, фактично звільнений 1969 з роботи (його лаб. розформували). Зберігав літ-ру самвидаву. 1970–72 – зав. лаб. механізму дії присадок ВНДПКІ нафтохімії (Київ); 1972–94 – ст. н. с., зав. сектору кінетики хлорорган. реакцій Київ. філії Держ. НДІ хлор. пром-сті. Від 1994 – гол. н. с. каф. орган. хімії та технології орган. речовин Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Наук. дослідж.: кінетика і механізм реакцій приєднання до ацетиленів та етиленів, механізм карбодімід. синтезу, реакцій стабіл. радикалів. Розробив методи нуклеофіл. тримеризації та полімеризації ацетиленів, синтезу p-електрон. аналогів азулену, селектив. хлорування толуолу. Зробив вагомий внесок у вивчення кінетики та механізму мономолекуляр. гетеролізу орган. сполук.

Пр.: Вердазильный метод исследования кинетики и механизма реакций мономолекулярного гетеролиза органических соединений // УХ. 1991. Т. 60, № 10; Принцип ДМА і механізм гетеролізу ковалентного зв’язку // УХЖ. 1993. Т. 59, № 11; Природа солевых эффектов в реакциях мономолекулярного гетеролиза // Журн. общей химии. 1997. Т. 67, № 6; Role of nucleopholic solvation and the mechanism of covalent bond heterolysis // J. Physical Organic Chemistry. 2004. № 17; Специальный солевой эффект в реакциях мономолекулярного гетеролиза // Журн. общей химии. 2006. Т. 76, вып. 9 (усі – у співавт.).

Е. О. Пономарьова

Стаття оновлена: 2016