Дворянин Євген Степанович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дворянин Євген Степанович

ДВОРЯ́НИН Євген Степанович (03. 03. 1937, с. Старий Милятин, нині Буського р-ну Львів. обл. – 06. 06. 2001, Київ) – гірничий інженер-геолог. Д-р геол.-мінерал. н. (1997). Держ. премія України в галузі н. і т. (1992). Закін. Львів. політех. ін-т (1966). Працював 1957–2001 у структурі Держ. геофіз. підпр-ва «Укргеофізика», пройшов шлях від техніка-геолога сейсморозвідувал. партії до гол. геолога (від 1988). Вивчав структурно-тектонічну модель Дніпров.-Донец. западини та її бортових частин у зв’язку з нафтогазоносністю малих глибин. За його ред. видано «Структурну карту Дніпровсько-Донецької западини по відбиваючих горизонтах карбону» та «Структурно-тектонічну карту Західних областей України» (обидві – К., 1991, масштаб 1:200 000). Брав участь у написанні колектив. монографії «Прогнозирование и нефтегазоносность коры выветривания фундамента Северного борта Днепровско-Донецкой впадины» (К., 1994).

Пр.: Новое направление геологоразведочных работ на нефть и газ в Днепровско-Донецкой впадине // ГЖ. 1991. № 5; Новий об’єкт пошуків родовищ нафти і газу // Нафтова і газова пром-сть. 1993. № 2; Геодинамическая модель Днепровско-Донецкой впадины по сейсмостратиграфическим исследованиям // Сексвенсстратиграфия нефтегазоносных бассейнов России и стран СНГ: Докл. Первой Междунар. конф. С.-Петербург, 1995 (усі – у співавт.).

О. Г. Цьоха

Стаття оновлена: 2007