Девін Леонід Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Девін Леонід Миколайович


Девін Леонід Миколайович

ДЕ́ВІН Леонід Миколайович (11. 09. 1951, м. Зеленодольськ, Татарстан, РФ) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (1996), проф. (2004). Держ. премія України в галузі н. і т. (2006). Закін. Жданов. металург. ін-т (1974; нині м. Маріуполь Донец. обл.). Відтоді працює в Ін-ті надтвердих матеріалів НАНУ (Київ): від 2005 – зав. лаб. надійності та діагностики лезового інструменту з полікристаліч. надтвердих матеріалів; водночас 1996–2004 – в. о., від 2004 – проф. каф. інструментал. вироб-ва Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Досліджує вплив властивостей надтвердих матеріалів на їхні мех. характеристики та прогнозує працездатність ріжучих інструментів, виготовлених з них, застосовує методи акуст. емісії для діагностики стану інструментів.

Пр.: Металлорежущие инструменты в машиностроении. К., 1988 (співавт.); Прогнозирование работоспособности металлорежущего инструмента. К., 1992; Анализ акустической эмиссии при точении алюминиевых сплавов резцами из АТП с использованием нейронных сетей // Резание и инструменты в технологических системах: Сб. тр. Нац. тех. ун-та «Харьков. политех. ин-т». 2003. Вып. 64; Новый метод определения прочности при растяжении поликристаллических сверхтвердых материалов и оценка надежности инструментов из них // Синтез, спекание и свойства сверхтвердых материалов: Сб. тр. Ин-та сверхтвердых материалов НАНУ. К., 2005.

Статтю оновлено: 2007