Девко Валерій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Девко Валерій Федорович

ДЕ́ВКО Валерій Федорович (23. 02. 1951, с. Стовп’яги Переяслав-Хмельн. р-ну Київ. обл.) – промисловець, фахівець у галузі медичних технологій. Канд. тех. н. (2000), проф. (2006). Орден «За заслуги» 3-го (2001) і 2-го (2006) ступ. Закін. Одес. електротех. ін-т електрозв’язку (1978). Працював на вироб-ві. 1985–91 – гол. інж., дир., від 1991 – ген. дир. держ. укр. об’єдн. «Політехмед» (Київ). Під кер-вом Д. на базі колиш. Гол. упр. МОЗ України «Укрголовмедтехніка» створ. наук.-тех. підрозділи, які виконують функції ВНДІ випробувань мед. техніки. Брав участь у розробленні Програми розвитку мед. техніки в Україні як окремого розділу Комплекс. програми розвитку мед. та мікробіол. пром-сті в Україні на 1992–96; розділу мед. техніки Програми боротьби зі СНІДом в Україні. Організатор Комплекс. програми розвитку мед. пром-сті в Україні на 1997–2003, кер. органу упр. нею.

Пр.: Состояние и перспективы отечественной медицинской промышленности // Мед. вести. 1997. № 1; Можливості створення вітчизняного рентґенівського мамографа для масових досліджень жінок з метою виявлення ранніх стадій онкозахворювань // УРЖ. 1998. № 4 (співавт.); Про техніко-економічні та соціальні аспекти переоснащення рентґенівської служби діагностичною рентґенотехнікою // Вісн. соц. гігієни та орг-ції охорони здоров’я України. 1999. № 1; Цифровые методы повышения качества визуализации маммограмм // Электроника и связь. 1999. Т. 2, № 6; Сучасна медична техніка України // Мед. Всесвіт. 2004. Т. 4, № 1.

Статтю оновлено: 2007
Цитувати статтю
М. С. Лебієв . Девко Валерій Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=23847 (дата звернення: 28.02.2021).