Детская литература - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Детская литература

«ДЕ́ТСКАЯ ЛИТЕРАТУ́РА» – видавництво літератури для дітей системи Держкомвидаву РРФСР. Засн. у вересні 1933 у Москві під назвою «Детгиз» (до 1935 і 1942–62, 1936–41 – «Детиздат»), від 1963 – сучасна назва, від 2006 – ВАТ «Изда- тельство “Д. л.”»; відділ. у Ле- нінграді (нині С.-Петербург, до 1993) та Новосибірську (до 2000). Ґран-Прі Міжнар. книжк. виставки у Парижі (1937), золота медаль (1958) та диплом «Золота літера найкращої кни- ги» (1979) у Ляйпцизі, диплом 1-го ступ. Рос. міжнар. книжк. ярмарки в Москві (1996). Спеціалізація – випуск літ-ри для дітей та підлітків. У створенні та діяльності вид-ва брали участь М. Горький, С. Маршак, К. Чуковський. У коло дит. читання вводили кращі зразки худож. літ-ри народів світу. Видано окремо зібрання творів А. Барто, В. Берестова, В. Біанкі, А. Гайдара, В. Драгунського, Б. Житкова, Л. Кассіля, В. Маяковського, С. Михалкова, М. Носова, М. Пришвіна, О. Толстого, Е. Успенського. Випущено спец. серії для дітей різного віку: «Библиотечка детского сада», «Для самых маленьких», «Мои первые книжки», «Книга за книгой», «Малая историческая библиотечка», «Читаем сами», «В мире прекрасного», «Горизонты познания», «Люди, время, идеи», «Знай и умей», «Библиотека приключений и научной фантастики», «Школьная библиотека», «Школьная библиотека для нерусских школ», «Герои нашего времени», «Слава солдатская», «Наука в картинках», «Ты по стране идеш», «Золотая библиотека», «Мир приключений» тощо. 1976–87 випущено 57 томів «Библиотеки мировой литературы для детей». Книжки вид-ва ілюстрували О. Бенуа, І. Білібін, Ю. Васнецов, Є. Кибрик, В. Лебедєва, В. Сутєєв, В. Фаворський, Є. Чарушин, Д. Шмаринов та ін. При вид-ві 1950 створ. Будинок дит. книги (від 1993 – самост. установа). У рос. перекладі «Д. л.» опубл. низку творів класиків укр. літ-ри, зокрема твори Т. Шевченка, Марка Вовчка, Лесі Українки, Б. Грінченка, І. Франка, М. Коцюбинського, П. Тичини, М. Рильського, Н. Забіли, О. Іваненко, Ю. Збанацького, М. Трублаїні, О. Копиленка, М. Стельмаха, О. Гончара, П. Воронька, В. Близнеця, Д. Павличка, М. Вінграновського, В. Нестайка, В. Кави та ін., зб. «Украинские народные сказки» (за ред. М. Рильського). При СП СРСР від січня 1966 виходив також ж. «Д. л.», що ґрунтувався на досвіді бюлетенів моск. Край.-бібліогр. ін-ту, «Детской и юношеской литературы» та органу ЦК ВЛКСМ. Поряд із популяризованими творами для дітей рос. письменників вміщували літ.-крит. статті Н. Забіли, Ю. Смолича, Ю. Збанацького та ін., де висвітлювали проблеми книжки для маленьких читачів в Україні. 1982 опубл. бібліогр. словник «Дитячі письменники України», списки лауреатів Респ. премії ім. Лесі Українки, покажчик «Література і мистецтво України на сторінках журналу».

Т. В. Добко

Стаття оновлена: 2007