Джаків Pомaн - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Джаків Pомaн

ДЖА́КІВ Pомaн (Яцків Роман-Володимир Миколайович; 08. 11. 1939, м. Люблінець, нині Сілез. воєводства, Польщa) – фізик. Іноз. чл. НАНУ (2003). Від 1949 – у США. Здобув 1966 ступ. д-pa в Коpнел. ун-ті (м. Ітака, шт. Нью-Йоpк) під кер-вом майбут. нобелів. лауреатів Г.-А. Бете і К.-Ґ. Вілсона. Відтоді викладав у Гарвард. ун-ті; від 1969 – пpоф. теоp. фізики Мaссaчусет. технол. ін-ту (обидва – м. Кембридж). Наук. пpaці стосуються теоpії чaстинок, високих енеpгій, симетpії кaлібpувaл. полів і квaнт. теоpії тяжіння. У співавт. пояснив розпад нейтрал. піона на 2 фотони (1969), відкрив хіральну аномалію (аномалія Адлера–Белла–Джаківа), ефект подрібнення ферміон. числа і періодичність вакууму полів Янґа–Міллза, запропонував новий підхід до квантування систем із в’язами, що поліпшує підхід Дірака (1988). Розробив функціон. методи обчислення ефектив. дії для складених операторів у квант. теорії поля (1974). Автор праць з топологічно нетривіл. конфігурацій у різних моделях з калібров. полями, зокрема в чотиривимір. теорії Янґа–Міллза та тривимір. неабелевій теорії Черна–Саймонза з матерією (знайшов зв’язок із двовимір. інтегровними системами); з виявлення прихов. або динаміч. симетрій у різноманіт. фіз. системах і квант. теорії поля з некомутат. геометрією. Почес. д-р Турин. (Італія) та Упсал. (Швеція; обидва – 2000) ун-тів, Ін-ту теор. фізики НАНУ (Київ, 2003). Премія Д. Гайнемана Амер. фіз. т-ва (1995), медаль П. Дірака Міжнар. центру теор. фізики ім. А. Салама (м. Трієст, Італія, 1996). Співавт. праць «Intermediate Quantum Mechanics» (New York, 1968), «Lectures on Current Algebra and Its Application» (Princeton, 1972), «Dynamical Gauge Symmetry Breaking» (Singapore, 1982), «Current Algebra and Anomalies» (Princeton, 1985), «Diverse Topics in Theoretical and Mathematical Physics» (Singapore, 1995).

Пр.: Electromagnetic fields of a massless particle and the eikonal // Phys. Lett. B. 1992. № 277 (співавт.); Gauge invariant formulations of lineal gravity // Phys. Rev. Lett. 1992. Vol. 69 (співавт.); Poincaré Gauge theory for gravitational forces in (1+1) dimensions // Annals of Physics. 1993. № 225; Radiactively induced Lorentz and CPT Violation in electrodynamics // Phys. Rev. Lett. 1999. Vol. 82 (співавт.); Lectures on Fluid Dynamics. Singapore, 2002.

А. Г. Загородній

Стаття оновлена: 2007