Джерело - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Джерело

«ДЖЕРЕЛО́» – реферативний журнал. Засн. 1995 Ін-том проблем реєстрації інформації НАНУ (Київ). Гол. ред. – В. Петров. Періодичність – 6 номерів на рік (до 2001 – 4). Наклад 400 прим. Виходить у серіях: «Природничі науки», «Техніка. Промисловість. Сільське господарство», «Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво», «Медицина. Медичні науки». Розкриває зміст надрук. в Україні монографій, енциклопедій, довідників, словників, період. і продовжуваних видань, збірників наук. праць, матеріалів конф., автореф. дис., препринтів та ін. Кожний випуск містить бл. 1000 рефератів укр., рос. та англ. мовами. «Дж.» має електронну версію – заг.-держ. базу даних рефератів «Україніка наукова».

Л. І. Крючина

Стаття оновлена: 2007