Джунь Йосип Володимирович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Джунь Йосип Володимирович


Джунь Йосип Володимирович

ДЖУНЬ Йосип Володимирович (13. 07. 1940, смт Черняхів Житомир. обл.) – фахівець у галузі математичного аналізу статистичної інформації. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1997). Закін. Львів. політех. ін-т (1962). Працював у Полтав. гравіметр. обсерваторії (1962–64); викл. Укр. ін-ту водного госп-ва (Рівне, 1967–87), зав. н.-д. лаб. металів Укр. НДІ технології машинобудування (Рівне, 1987–97). Від 1997 – проф., зав. каф. матем. моделювання Міжнар. ун-ту «Рівнен. екон.-гуманітар. ін-т». Наук. праці стосуються питань теорії помилок і матем. оброблення інформації, аналізу структури екон. інформації. Запропонував методи аналізу значних масивів статист. інформації при неґауссових похибках спостережень; теорію вагових функцій на основі Фішер. методу максим. правдоподібності.

Пр.: Статистические методы в современной геодинамике. К., 1992 (співавт.); Про деякі питання математичної обробки геофізичної інформації // Геодинам. дослідж. в Україні. К., 1996 (співавт.); Статистические методы современной геодинамики Карпато-Динарского региона. К., 1996.

Літ.: Джунь Йосип Володимирович: Бібліографія. Р., 2000.

Статтю оновлено: 2007