Дзвінчук Дмитро Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дзвінчук Дмитро Іванович


Дзвінчук Дмитро Іванович

ДЗВІНЧУ́К Дмитро Іванович (18. 10. 1956, с. Бабинопілля, нині Акрешори Косів. р-ну Івано-Фр. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (2007). Закін. Івано-Фр. пед. ін-т (1985), Держ. академію кер. кадрів освіти (Київ, 1997). Від 1991 – заст. голови Яремчан. міськвиконкому із сусп. питань (Івано-Фр. обл.); від 1994 – заст. голови департаменту з гуманітар. питань Івано-Фр. облвиконкому; 1994–2000 – нач. упр. освіти Івано-Фр. облдержадміністрації. Від 2000 – в Івано-Фр. тех. ун-ті нафти і газу: декан ф-ту упр. та інформ. діяльності, зав. каф. держ. упр. Напрями наук. діяльності: філос. засади ефектив. упр. освітою, психол. аспекти управлін. діяльності, кадровий менеджмент.

Пр.: Психологічні основи ефективного управління: Навч. посіб. К., 2000; Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство: Навч. посіб. К., 2003; Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах: методологія та практика. К., 2003 (співавт.); Розвиток суспільства та освіти: Істор.-філос. аналіз. Ів.-Ф., 2006; Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку та управління. К., 2006.

Статтю оновлено: 2007