Кравець Ярема Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кравець Ярема Іванович


Кравець Ярема Іванович

КРАВЕ́ЦЬ Ярема Іванович (03. 12. 1943, Львів) – романіст, літературозна­вець, перекладач. Канд. філол. н. (1992). Чл. НСПУ (1982), дійс. чл. НТШ (2002). Закін. ф-т іноз. мов Львів. ун-ту (1966), де відтоді й працює (з перервою): від 1996 – зав., від 2010 – доц. каф. світ. літ-ри. 1984–93 – у Львів. комерц. академії: від 1989 – зав. каф. іноз. мов. Досліджує укр.-франкомовні літ. взаємини, істо­рію франкомов. літ-р, проблеми худож. перекладу, а також укр.-лужиц. та франко-лужиц. літ. кон­тактів. Переклав окремі твори франц., франкомов. бельгій., швейцар. та квебек. письменни­ків: Е. де ля Боесі, Ларошфуко, Вольтера, Ґ. Флобера (повість «Іродіада», К., 1987), Ґі де Мопассана, Е. Вергарна, Ш. ван Лер­берґа, Р. Роллана, Ф. Моріака (есей «Життя Ісуса», Л., 1994), Ф. Саґан (повість «Здрастуй, пе­­чаль», К., 1983), М. Батая (роман «Різдвяна ялинка», К., 1974), Е. Ба­­зена, Е. Роблеса (романи «Італійська весна» та «Морська про­­гулянка»; обидва – Київ, 1985), А. Еґпарса, А. Фроссара, Д. де Руж­мона, Ж. Ле Ґоффа, Б. Вербера, Г. Руа, Ж.-М. Леклезіо (роман «Ритурнель голоду», Х., 2010) та ін. Автор перших україномов. перекладів праць «Опис Ук­раїни» Ґ.-Л. де Боплана («Жов­тень», 1981, № 4), «Богдан Хмель­­ницький» (там само, 1987, № 8–9; 8-е вид. – Х., 2004) і «Українські козаки та їхні останні гетьмани» («Всесвіт», 1989, № 12) П. Ме­ріме (окреме вид. – «Боп­лан Г. Л. де. Опис України. Меріме П. Бог­­дан Хмельницький», Л., 1990), ст. «Національний поет України Шевченко» Е. Дюрана («Сільські обрії», 1990, № 1–2). Співупо­рядник та автор вступ. ст. до біб­­ліогр. покажчика «Українсько-бельгійські літературні зв’язки. 1870–2008» (К.; Л., 2010). Видав зб. перекладів «Коротка франкомовна проза ХХ ст.: Бельгія, Квебек (Канада), Франція» (Л., 2010).

Пр.: Shevchenko and Romance litera­­tures // Shevchenko and the World. К., 1988; Українсько-бельгійські літера­тур­­ні взаємини // Укр. літ-ра в заг.-сло­в’ян. і світ. літ. контексті. К., 1988. Т. 3; Shevchenko in Belgium // Ukraine. 1991. № 3; Сорабістичні студії: Україна, Фран­­ція, Бельгія: Навч. посіб. Л., 2010.

Літ.: Палятинська С. Відчуття оригіналу // ЛУ. 1975, 14 лют.; Содомора А. Яремі Кравцю – 50 // Там само. 1994, 13 січ.

Статтю оновлено: 2014