Дзісь Георгій Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дзісь Георгій Васильович


Дзісь Георгій Васильович

ДЗІСЬ Георгій Васильович (01. 11. 1926, Київ – 27. 07. 2003, там само) – економіст, державний діяч. Канд. екон. н. (1990). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. технол. ін-т легкої пром-сті (1950), Ін-т упр. Академії нар. госп-ва СРСР (Москва, 1979). Працював у Київ. технол. ін-ті легкої пром-сті (1950–53); на МТС (1953–58) і парт. роботі (1958–61) у Черніг. обл., зокрема від 1961 – перший секр. Черніг. міськкому КПУ; 1963–72 – заст. зав. відділу легкої і харч. пром-сті ЦК КПУ; 1972–78 – перший заст. Міністра легкої пром-сті УРСР; 1978–86 – заст. голови Держплану УРСР; 1986–90 – заст. голови РМ УРСР; від 1990 – президент Спілки економістів України; водночас від 1994 – президент Асоц. товар. нумерації України «ЄАН–УКРАЇНА». У червні 1986 – заст. голови Уряд. комісії СРСР з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (на основі вперше оприлюднених документів і власних щоденників написав кн. «В епіцентрі людської біди», К., 2003), у вересні 1986 – заст. голови Держ. комісії СРСР з ліквідації наслідків загибелі теплохода «Адмірал Нахімов». Досліджував проблеми економіки легкої пром-сті, макроекон. процесів групи «Б», ринк. реформування і структур. трансформації укр. економіки. Депутат ВР УРСР 11-го скликання.

Пр.: «Знак качества» в легкой промышленности. К., 1968; Новое технологическое оборудование для производства кожи за рубежом. Москва, 1975; Управление качеством продукции на предприятиях легкой промышленности. К., 1979 (співавт.); Легкая индустрия – народу. К., 1980 (співавт.); Производство товаров народного потребления и научно-технический прогресс // Вопр. экономики. 1986. № 12 (співавт.); Товары, рынок, спрос // Экон. газ. 1987. № 24; Інформаційна інфраструктура економічного розвитку // ЕУ. 1996. № 8.

Статтю оновлено: 2007