Дзюб Іван Петрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дзюб Іван Петрович


Дзюб Іван Петрович

ДЗЮБ Іван Петрович (16. 03. 1934, с. Сопошин, нині Жовків. р-ну Львів. обл.) – фізик, перекладач. Д-р фіз.-мат. н. (1978). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1990). Закін. Львів. ун-т (1956). Працював н. с. в Ін-ті фізики АН УРСР (1960–66) та Ін-ті теор. фізики АНУ (1966–92) у Києві. Наук. дослідження: теорія ефекту Мессбауера на домішк. ядрах; поглинання світла домішк. атомами та екситонами; розсіяння повільних нейтронів у газах, рідинах і неідеальних кристалах; спін. хвилі в ідеал. і змішаних магніт. кристалах, магнітні солітони, магніт. механізм високотемператур. надпровідності. Голова ВАК України (1992–96). Викладав япон. мову в Київ. ун-ті (1990–92). Переклав з іспан. мови повість «Дівчинка під трьома прапорами» Ф. Басульто (1965); з італ. – зб. повістей та оповідань «Планета Новорічних ялинок» Дж. Родарі (1967), «Еріка» Е. Вітторіні (1969); з япон. – оповідання «Звір» К. Ое (1967), романи «Спалена карта» (1969), «Людина-коробка» (1975), «Жінка в пісках», «Чуже обличчя» (обидва – 1988) К. Абе, «Ваш покірний слуга кіт» С. Нацуме (1973), «Родина Ніре» М. Кіта (1977), «Острів смерті» Т. Фукунаги (1983; усі – Київ), «Погоня за вівцею» (2004), «Танцюй, танцюй, танцюй» (2006; обидва – Харків) Х. Муракамі, зб. оповідань «Расьомон» Р. Акутагави (1971), зб. повістей та оповідань «Країна снігу» (1976), романи «Давня столиця», «Танцівниця» (обидва – 2008) Я. Кавабати, повість «Клятва» К. Саотоме (1978; усі – Київ), «Японські народні казки» (1986) та ін. Здійснив також наук. переклади: зб. «Перспективи квантової фізики» (1982, з япон.), праці «Аналіз державної політики» Л. Пала (1999), «Економічна теорія в ретроспективі» М. Блауґа (2001; обидві – з англ.). За популяризацію япон. культури в Україні відзнач. Орденом Враніш. Сонця, Золотих Променів з Розеткою (2006).

Пр.: К теории экситонных состояний в полупроводниках // ЖЭТФ. 1960. Т. 39, вып. 3; Эффект Мессбауэра на примесных ядрах при низких температурах // Докл. АН СССР. 1962. Т. 147, вып. 3 (співавт.); Cluster theory of a dilute antiferromagnet. Application to the Мn1-с ZncF2 // Phys. Stat. Sol (b). 1974. Vol. 61; On the magnon-induced Cooper pairing in doped quantum antiferromagnets // Physics Letters A. 1993. Vol. 176 (співавт.).

Статтю оновлено: 2007