Дзюбайло Андрій Григорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Дзюбайло Андрій Григорович


Дзюбайло Андрій Григорович

ДЗЮБА́ЙЛО Андрій Григорович (06. 06. 1948, с. Дроговиж Микол. р-ну Дрогоб., нині Львів. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1994), проф. (2003). Закін. Львів. с.-г. ін-т (1971). Від 1972 – у Передкарп. філії Ін-ту землеробства і тваринництва зх. регіону УААН (с. Лішня Дрогоб. р-ну Львів. обл.): 1980–81 – зав. лаб. кормовиробництва, 1981–83 – заст. дир. з наук. роботи, 1983–99 – дир.; 1999–2003 – зав. каф. агрохімії та ґрунтознавства Львів. аграр. ун-ту; від 2003 – проф. каф. біології Дрогоб. пед. ун-ту. Розробляє методи збільшення обсягів вироб-ва кормів і корм. білка на орних землях Передкарпаття; працює над удосконаленням схеми зеленого конвеєра для підгодівлі великої рогатої худоби, підвищенням біохім. активності ґрунту. Співавтор сортів конюшини лучної Передкарпатська 6, повзучої Лішнянська, мітлиці білої Галичанка, райграсу пасовищного Дрогобицький 16.

Пр.: Вплив азотних добрив на врожай і якість зеленої маси жита і пшениці // Землеробство. К., 1974. Вип. 38 (співавт.); Вирощування зелених кормів у проміжних посівах // ВСГН. 1977. № 6 (співавт.); Підвищення продуктивності багаторічних трав в умовах Передкарпаття // Там само. 1982. № 11 (співавт.); Біоенергетична оцінка кормової сівозміни залежно від насичення багаторічними травами // Землеробство. К., 1996. Вип. 71 (співавт.); Вплив агротехнічних прийомів вирощування на врожай та якість зерна пшениці озимої в умовах західного Лісостепу України // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. К., 2003. Вип. 45.

Статтю оновлено: 2007