Дибан Євген Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Дибан Євген Павлович

ДИ́БАН Євген Павлович (13. 12. 1925, м. Умань Київ. губ., нині Черкас. обл. – 31. 03. 1996, Київ) – фахівець у галузi теплофiзики і теплоенергетики. Д-р тех. н. (1967), проф. (1969), акад. НАНУ (1992). Засл. діяч н. і т. УРСР (1979). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1986). Премія ім. Г. Проскури АН УРСР (1977). Закiн. Львiв. полiтех. iн-т (1949). Відтоді працював у Ін-ті тех. теплофізики НАНУ (Київ): від 1962 – зав. вiдділу теплопровiдностi. Провiв фундаментал. дослiдж. конвектив. теплообмiну в каналах рiзної форми, у полi масових сил, при пiдвищеному рiвнi турбулентностi та струменевому охолодженнi поверхонь; розвинув теорiю переносу теплоти й iмпульсу в турбулiзов. течiях; запропонував новий метод визначення констант напiвемпiрич. теорiї турбулентностi й на цiй базi заклав основи теорії тепл. захисту високотемператур. пристроїв, зокрема газових турбін. Під його кер-вом створ. системи охолодження багатьох вiтчизн. газових турбiн, значна кiлькiсть яких випускається серiйно. Фундатор укр. наук. школи тепл. захисту високотемператур. машин.

Пр.: Воздушное охлаждение роторов газовых турбин. К., 1959; Воздушное охлаждение деталей газовых турбин. К., 1974 (співавт.); Методы экспериментального определения тепловых и гидравлических характеристик систем воздушного охлаждения. Ленинград, 1977 (співавт.); Теплообмен при струйном обтекании тел. К., 1982 (співавт.); Тепломассообмен и гидродинамика турбулизованых потоков. К., 1985 (співавт.); Гидравлическое сопротивление и локальный теплообмен при вдуве в канал системы импактных струй // ИФЖ. 1987. № 6; Газотурбинные и парогазовые установки для стационарной муниципальной электроэнергетики (обзор) // ПТ. 1994. Т. 16, № 1–3.

Літ.: Евгений Павлович Дыбан: Биобиблиогр. указ. К., 1995.

Ю. П. Золотаренко

Статтю оновлено: 2007

Покликання на статтю
Ю. П. Золотаренко . Дибан Євген Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=24207 (дата звернення: 15.04.2021)