Динаміка соціальна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Динаміка соціальна

ДИНА́МІКА СОЦІА́ЛЬНА – процес функціонування, еволюції або революційної зміни суспільства, його засадничих структур та інститутів; розділ соціології, що вивчає соціальні зміни. Розподіл соціології на соц. статику і Д. с. запропонував засн. соціол. науки О. Конт. Видат. амер. соціолог рос. походження П. Сорокін розглядав процес функціонування сусп-ва, його життєдіяльність як соц. механіку, а Д. с. обмежував лише процесами соц. змін у часі та просторі. Сучасні теорії соц. змін розглядають Д. с. у контексті модернізації сусп-ва, створення нових форм соц. орг-ції в умовах постіндустріал. розвитку, становлення інформ. сусп-ва й сусп-ва мережевих спільнот.

Емпіричні дослідж. Д. с. здійснюють переважно моніторинг. методами. Соціол. моніторинг як різновид діахрон. (повтор.) дослідж. забезпечує регулярне обстеження числен. ген. сукупностей (насел. країни, певного регіону тощо) вибірк. методом за стандарт. процедурою та усталеною системою показників. Особл. значення соціол. моніторинг набуває у часи глибоких і прискорених соц. трансформацій, коли принципово змінюються соц. структури й ін-ти, а сусп. і групові ефекти соц. зрушень потребують постій. спостереження для адекват. оцінки характеру та напрямку соц. змін, їх урахування у практиці поточ. соц. упр. і при розробці стратегії сусп. реформ. Гол. мета такого моніторингу в Україні – системат. відстеження тенденцій соц. розвитку і змін якості життя насел. для визначення ефективності держ. політики у різних галузях та її корегування відповідно до актуал. і прогноз. оцінок динаміки гол. соц. показників. Досвід розвинених демократ. держав свідчить, що здійснення моніторингу заг.-нац. соц. показників, які характеризують структуру і динаміку соц. сфери, є необхід. передумовою оцінки ефективності й корегування соц. політики.

Літ.: Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. Москва, 1992; Паніна Н. Українське суспільство 1994–2005: соціологічний моніторинг. К., 2005.

Є. І. Головаха

Стаття оновлена: 2007