Директор школи - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Директор школи

«ДИРЕ́КТОР ШКО́ЛИ» – газета. Засн. 1997 у Києві вид-вом «Шкільний світ» спільно з Асоц. керівників шкіл України. Виходить 4 рази на місяць.

Наклад 13 тис. прим. Публікує наук.-метод. поради керівникам освіт. закладів (планування, орг-ція навч.-вихов. процесу та метод. роботи); офіц. документи Мін-ва освіти і науки України та фаховий коментар до них; висвітлює актуал. проблеми педагогіки, філософії сучас. освіти; надає юрид. консультації. Гол. ред. – Н. Мурашко (від 2004).

Ж. М. Сташко

Стаття оновлена: 2007