Дитячої культурології і фізіотерапії Український науково-дослідний інститут - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дитячої культурології і фізіотерапії Український науково-дослідний інститут

ДИТЯ́ЧОЇ КУРОРТОЛО́ГІЇ І ФІЗІОТЕРАПІ́Ї Український науково-дослідний інститут – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми санаторно-курортного лікування та оздоровлення дітей. Засн. 1978 як Євпаторій. філія Центр. НДІ курортології і фізіотерапії МОЗ СРСР (нині АР Крим), від 1989 – ВНДІ дит. курортології і фізіотерапії, від 1991 – сучасна назва. Підпорядк. МОЗ України. У структурі НДІ – відділи мед. реабілітації дітей і підлітків та оздоровлення і санаторно-курорт. лікування дітей із зон з антропоген. забрудненням; відділ. мед. реабілітації дітей із захворюванням центр. і периферич. системи, функціон. діагностики і клін. фізіології, прогнозування, планування та координації наук. дослідж.; лаб. клін. біохімії та імунології, кризової і клін. психології, мед. комп’ютер. технологій та комплекс. обслуговування устаткування. Осн. напрями наук. діяльності: розроблення методів мед. реабілітації дітей з хроніч. захворюваннями, проблеми орг-ції санаторно-курорт. допомоги дітям і підліткам, наук. обґрунтування немедикаментоз. методів лікування дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, а також ін. надзвич. ситуацій. Науковці Ін-ту запропонували низку нових методик санаторно-курорт. лікування дітей з такими захворюваннями, як дит. церебрал. параліч, сколіотична хвороба, ревматизм, ювеніл. ревматоїд. артрит тощо; розробили комплексну мед.-психол. програму віднов. лікування дітей, які постраждали внаслідок надзвич. ситуацій (техноген., природ. та катастроф соц.-політ. характеру). Нині в НДІ працює 21 н. с., з них – 5 д-рів і 7 канд. н. Серед відомих науковців – О. Буригіна, В. Любчик, В. Поберська, В. Сарчук, В. Сколотенко. Видає «Научные труды Украинского НИИ детской курортологии и физиотерапии». Перший дир. – М. Дриневський (1978–2003), нині – Т. Голубова (від 2004).

В. О. Поберська

Стаття оновлена: 2007