Дияківський Юхим Петрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Дияківський Юхим Петрович

ДИЯКІ́ВСЬКИЙ Юхим Петрович (12(24). 03. 1875, с. Семенівка Єлисаветгр. пов. Херсон. губ., нині Арбузин. р-ну Микол. обл. – після 1931) – архівіст, палеограф, бібліотекознавець. Канд. богослов’я (1899), магістр візантології. Навч. на істор. відділі Київ. духов. академії (1896–1900) та юрид. ф-ті Ун-ту св. Володимира у Києві (1907–11). Працював у Київ. і Могильов. (нині Білорусь) духов. семінаріях (1900–04); пом. архіваріуса Київ. центр. архіву давніх актів (1904–14); був чл. комісії із орг-ції та упр. Вілен. публіч. б-кою і музеєм (нині Вільнюс, 1914–16); викладав історію, географію, педагогіку та українознавство у школах і на пед. курсах (1916–23); у 1923–31 – ст. бібліотекар, водночас 1929 – в. о. зав. відділу рукописів Всенар. б-ки України (нині Ін-т рукопису НБУВ). Чл. Істор.-геогр. комісії ВУАН (1929), бібліогр. секції Н.-д. комісії бібліотекознавства та бібліографії Всенар. б-ки України (1927–31), секр. Паритет. комісії у справі розподілу рукопис. матеріалів Софій. та університет. відділів Всенар. б-ки України при ВУАН (1927–29). Підготував описи польс., лат. і староукр. документів 16–18 ст.; збирав біобібліогр. матеріал для словника укр. письменників, який укладав М. Плевако; у 1920-х рр. опрацьовував наук.-метод. питання формування книжк. фондів і створення зведеного каталогу наук. б-к, бібліогр. опису рукопис. україніки та стародруків. Наук. праці присвяч. проблемам візантиністики й архівістики.

Пр.: Описи актовых книг Кіевского Центрального архива. № 37. Кіевская гродская поточная и записовая книга 1723 года. К., 1906; Луцкая гродская поточная и записовая книга 1577 года. К., 1907; Про розміщення книжок в ВБУ // Бібліотеч. журн. 1925. № 6–7; Зведений каталог українських бібліотек як негайна справа: Конспект доп. у Н.-д. ін-ті бібліотекознавства (НДІБ) Всенар. б-ки України // Там само. 1926. № 2–3.

Літ.: Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–1941. 1998; Матусевич В. В. Діяльність Науково-дослідної комісії бібліотекознавства та бібліографії ВБУ в 1925–1933 рр. 1998; Київський центральний архів давніх актів. 1852–1943. Т. 1. 2002 (усі – Київ).

Л. В. Гарбар

Статтю оновлено: 2007