Гудрамович Вадим Сергійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гудрамович Вадим Сергійович

ГУДРАМО́ВИЧ Вадим Сергійович (06. 07. 1936, м. Чапаєвськ Куйбишев., нині Самар. обл., РФ) – фахівець у галузі нелінійної механіки, механіки деформівного твердого тіла, міцності і технології виготовлення конструкцій. Д-р тех. н. (1975), проф. (1978), чл.-кор. НАНУ (1995). Держ. премія України у галузі н. і т. (1997). Премії НАНУ ім. М. Янгеля (1997) та С. Тимошенка (2004). Держ. нагороди СРСР. Закін. Дніпроп. ун-т (1959). Працював в ОКБ-586 (нині ДКБ «Південне», Дніпропетровськ, 1959–64); від 1966 – у Дніпроп. відділ. Ін-ту механіки АН УРСР (нині Ін-т тех. механіки НАНУ і НКАУ): від 1975 – зав. відділу міцності, динаміки та технології виготовлення конструкцій; водночас у 1975–96 і від 1999 – проф. Дніпроп. ун-ту. Проводить теор. і експерим. дослідж. у галузі контакт. міцності; неліній. механіки; деформування, стійкості і несучої здатності систем з пружньо-в’язкопластич. властивостями, зокрема оболонково-стержневих. Вивчає проблеми динаміки і міцності конструкцій ракетно-косм. техніки, енергет. і транспорт. машинобудування, пром. буд-ва. Здійснив комплексні дослідж. антено-хвилевод. та геліоенергет. пристроїв назем. і косм. базування. Чл. секретаріату Нац. ком-ту України з теор. і приклад. механіки (від 1998), правління Укр. т-ва з механіки руйнування матеріалів (від 2002), Наук. ради «Механіка деформівного твердого тіла» НАНУ (від 2001).

Пр.: Контактные задачи теории оболочек и стержней. Москва, 1978; Несущая способность и долговечность элементов конструкций. К., 1981 (співавт.); Устойчивость упругопластических оболочек. К., 1987; Контактные взаимодействия элементов оболочечных конструкций. К., 1988 (співавт.); Упругопластические конструкции с несовершенствами формы и остаточными напряжениями. К., 1991 (співавт.); Plastic and creep instability of shells with initial imperfections // Solid mechanics and its applications. Dordrect; Boston; London, 1998. Vol. 64; Технологии изготовления устройств антенно-волноводной техники и солнечной энергетики // Косм. наука і технологія. 2001. Т. 7, № 2, 3; Методы расчета прочности конструкции ракетно-космической техники при локальных нагрузках и контактных взаимодействиях // Там само. 2002. Т. 8, № 4; Теория ползучести и ее приложения к расчету элементов конструкций. К., 2005.

Літ.: 70-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Гудрамовича // Вісн. НАНУ. 2006. № 7.

О. В. Репринцев

Стаття оновлена: 2006