Гузар Ірина Юліанівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гузар Ірина Юліанівна

ГУ́ЗАР Ірина Юліанівна (26. 12. 1905, Львів – 04. 01. 2008, там само) – літературознавець. Д-р філол. н. (1968). Чл. управи НТШ у Канаді. Закін. Львів. ун-т (1931). У 1931–39 – викл. нім. мови і класич. філології в г-зії сестер Василіянок у Львові; викл., доц. і в. о. проф. Львів. ун-ту. 1973 звільнена з роботи під час кампанії по боротьбі з укр. націоналізмом. 1974–79 – доц. Пед. ін-ту у м. Куляб (Таджикистан). Від 1985 – у Торонто. Досліджувала нім. літ-ру і філософію, укр.-нім. літ. і культурні зв’язки. Переклала нім. мовою поему «Мойсей» І. Франка, низку віршів Т. Шевченка і сонетів М. Зерова, повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», зб. оповідань О. Гончара «Зірниця» («Das Wetterleuchten», Kiew, 1976). Низка праць Г. лишилися у рукописах, зокрема (лат., польс., нім. мовами): «Про містичні елементи та їх термінологію у драмах Евкліда» (1927); «Метафори і порівняння у діалогах Платона» (1929); «Предметне мислення Ґете і наочність його мови» (1949); не вдалося віднайти загублені видавцями рукописи «Драма Е. Толлера «Masse Menach»» (Л., 1927; нім.); «Сатири і літературні листи Горація» (Л., 1928; польс.).

Пр.: Релігійний світогляд Ґете // Дзвони. 1932, берез.–квіт.; Овідій в німецькій літературі // Публій Овідій Назон: До 2000-річчя з дня народж. Л., 1960; Ґете і Геракліт // ПКФ. 1963. Вип. 3; Німецькі письменники ХVІІІ ст. про Шекспіра // ІФ. 1966. Вип. 1; Антична тематика в сучасній німецькій літературі // Там само. 1968. Вип. 17; Antike Grundlagen der frühmittelalterlichen Ästhetik // Das Altertum. Hf. 2. Berlin, 1969. Bd. 15; Hölderlin und ionische Naturphilosophie // Там само. Hf. 4. Berlin, 1970. Bd. 16; Die Idee der Vergottung der Menschen bei J. J. Winckelmann // Beiträge zu einem neuen Winсkelmannbild. Berlin, 1973; Mykola Serov – ein bedeutender ukrainischer Altphilologe // Das Altertum. Hf. 2. Berlin, 1977. Bd. 23; Die künstlerische Auffassung des Mythos bei Thomas Mann // Antikerezeption, Antikeverhältmis, Antikebegegnung in Vergangeheit und Gegenwart. Eine Aufsatzsammlung. Berlin, 1979; J. J. Winckelmann in den ostslawischen Ländern // Beiträge zu der internationalen Wirkung J. J. Winсkelmanns. Teil 2–3. Stendal, 1979; Die Rolle der italienischen Renaissance in J. W. Goethes künstlerischer Schaffensmethode // Quaderni di storia (Bari). 1980, luglio–dicembre; Der antike Harmoniebegriff – Fortleben und Umbildung // Überlieferungs-geschichtliche Untersuchungen. Berlin, 1981. Bd. 125; Україна в орбіті європейської мислі. Торонто; Л., 1995; Релігійно-філософська антропологія Григорія Сковороди // Альм. «Нового Шляху». Торонто, 1998; Шевченко і Ґете. Торонто, 1999; Die weltweite Wirkung der deutschen Weimarer Klassik. Schewtschenko und Goethe. Donetsk, 2001; Вибрані праці про Г. Сковороду, Т. Г. Шевченка і І. Канта. Д., 2004.

Я. Д. Ісаєвич

Статтю оновлено: 2016