Гузь Олександр Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гузь Олександр Миколайович

ГУЗЬ Олександр Миколайович (29. 01. 1939, м. Ічня Черніг. обл.) – фахівець у галузі механіки. Батько І. Гузя. Д-р тех. н. (1966), проф. (1969), акад. НАНУ (1978). Засл. діяч н. і т. України (2016). Держ. премія СРСР (1985), Держ. премії УРСР у галузі н. і т. (1979, 1988), премії ім. О. Динника (1979), ім. М. Янгеля (1983), ім. С. Тимошенка (2000), ім. Г. Писаренка (2013) та ім. О. Антонова (2017) НАНУ. Ордени «За заслуги» 3-го ступ. (1998), князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2008). Золота медаль ім. В. Вернадського АН України (2014). Чл. низки зарубіж. академій та наук. т-в. Закін. Київ. ун-т (1961). Від 1960 працює в Ін-ті механіки НАНУ (Київ): від 1967 – зав. відділу динаміки та стійкості суціл. середовищ, від 1976 – дир. Водночас у 1983–88 – акад.-секр. Відділ. механіки АН УРСР. Осн. наук. дослідж. у галузі механіки деформів. тіл та суціл. середовищ: тривимірна теорія стійкості деформів. тіл; теорія розповсюдження і дифракції пружних хвиль у багатозв’язк. тілах та тілах з початк. напруженнями; концентрація напружень біля отворів в оболонках; механіка композит. матеріалів й елементів конструкцій із них; аерогідропружність; некласичні проблеми механіки руйнування; механіка гір. порід; динаміка в’язкої стислої рідини; неруйнівні методи визначення напружень у твердих тілах. Ці дослідж. стали основою для створення нових напрямів сучас. механіки. Гол. ред. ж. «Прикладна механіка» (від 1976), голова Нац. ком-ту України з теор. та приклад. механіки (від 1994).

Пр.: Устойчивость трехмерных деформируемых тел. К., 1971; Устойчивость упругих тел при конечных деформациях. К., 1973; Механика хрупкого разрушения материалов с начальными напряжениями. К., 1983; Основы трехмерной теории устойчивости деформируемых тел. К., 1986; Упругие волны в телах с начальными напряжениями: В 2 т. К., 1986; Устойчивость упругих тел при всестороннем сжатии. К., 1990; Механика разрушения композитных материалов при сжатии. К., 1990; Хрупкое разрушение материалов с начальными напряжениями: В 2 т. К., 1991; Динамика сжимаемой вязкой жидкости. К., 1998; Three-Dimensional Theory of Stability of Deformable Bodies. Berlin, 1999; Fundamentals of the Three-Dimensional Theory of Stability of Deformable Bodies. Berlin, 1999; Mechanics of Curved Composites. Dordrecht; Boston; London, 2000 (співавт.); Упругие волны в телах с начальными (остаточными) напряжениями. К., 2004.

Літ.: Институт механики им. С. П. Тимошенко. К., 1998; Гузь Александр Николаевич: К 60-летию со дня рождения // ПМ. 1999. № 1.

Ю. М. Неміш, В. Д. Кубенко

Статтю оновлено: 2017