Гукасов Микола Аванесович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гукасов Микола  Аванесович

ГУКА́СОВ Микола Аванесович (10. 06. 1928, Баку) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1965), проф. (1968). Закін. Азерб. індустр. ін-т (1950). Працював у Азерб. НДІ з видобування нафти (1953–68); викладав у низці ВНЗів РФ (1968–84); у 1984–93 – зав. каф. гідравліки Кіровогр. ін-ту с.-г. машинобудування. Від 1993 – на пенсії. Досліджує питання розробки нафтових родовищ.

Пр.: К определению величины изменения давления на забое скважины при движении в ней колонны бурильных или обсадных труб // Нефтяное хоз-во. 1957. № 11; Гидравлический расчет процесса цементировки обсадных колонн // Тр. «Гидротюменьнефтегаз». 1972. № 28; Практическая гидравлика в бурении. Москва, 1984; Определение давления при тушении газопроявления // Изв. АН Узбек. ССР. 1986. № 2.

Т. В. Смирнова

Стаття оновлена: 2006