Гуков Яків Серафимович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гуков Яків Серафимович

ГУ́КОВ Яків Серафимович (08. 01. 1947, с. Ломачинці Сокирян. р-ну Чернів. обл.) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Д-р тех. н. (1999), чл.-кор. УААН (2003). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2006). Закін. Львів. с.-г. ін-т (1969). Працював ст. н. с. Укр. НДІ захисту ґрунтів від ерозії (м. Ворошиловград, нині Луганськ, 1972–75); відтоді – в ННЦ «Ін-т механізації та електрифікації с. госп-ва» УААН (смт Глеваха Васильків. р-ну Київ. обл.): кер. проблем. групи глибокого розпушення ґрунту (1988–99), дир. (від 2000). Відп. ред. міжвід. тематичного наук. зб. «Механізація та електрифікація сільського господарства» (від 2000). Наук. дослідж. з проблем механізації обробітку ґрунту. Розробив низку ґрунтооброб. знарядь, зокрема плоскорізи-щілювачі типу ПЩН-2,5М, культиватори-розпушувачі типу КР-4,5, борони важкі дискові типу БДВ-6, БПРР-4,2.

Пр.: Показатели работы орудий для плоскорезной обработки почвы одновременно со щелеванием // Механизация и электрификация с. хоз-ва: Межвед. темат. науч. сб. К., 1982. Вып. 53; Проблеми обробітку ґрунту і шляхи їх розв’язання // ВАН. 1996. № 1; Обробіток ґрунту, технологія і техніка. (Механіко-технологічне обґрунтування енергозберігаючих засобів для механізації обробітку ґрунту в умовах України). К., 1999; Система машин в АПК – концепція і стратегія розвитку // Механізація та електрифікація с. госп-ва: Міжвід. темат. наук. зб. Глеваха, 2002. Вип. 86 (співавт.); Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу, Лісостепу та Полісся: В 3 т. К., 2004 (співавт.); Наукові засади технічної політики в аграрному секторі України // ВАН. 2005. № 6 (співавт.).

М. С. Левчук

Стаття оновлена: 2006