Гулич Марія Павлівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гулич Марія Павлівна


Гулич Марія Павлівна

ГУ́ЛИЧ Марія Павлівна (13. 01. 1946, с. Красна Слобідка Обухів. р-ну Київ. обл.) – лікар. Д-р мед. н. (1993). Закін. Київ. мед. ін-т (1970). Працювала в Укр. НДІ гігієни харчування (Київ, 1974– 97): від 1988 – ст. н. с.; від 1998 – зав. лаб. гігієни харчування Ін-ту гігієни та мед. екології АМНУ (Київ). Вивчає механізм розвитку ерозій та виразки шлунка, викликаних дефіцитом вітаміну А в організмі. Розробляє наук. основи використання біологічно актив. добавок до раціону харчування. Встановила особливості дії деяких харч. факторів на перебіг експерим. нітрозаканцерогенезу.

Пр.: Состояние поверхности слизистой оболочки желудка в условиях дефицита ретинола // Морфология. 1995. № 1; Проблема обеспеченности витамином А детей в Украине // Гигиена насел. мест. К., 1998. Вып. 33; Проблема біологічно активних добавок: поняття, термінологія, аспекти дискусії // Вісн. фармакології та фармації. 2001. № 9; Політика в галузі харчування населення – головний пріоритет держави // Довкілля та здоров’я. 2002. № 3; Биологично активные добавки: опасность безконтрольного применения // Доктор. 2002. № 4.

Статтю оновлено: 2006