Гуляєв Олексій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Гуляєв Олексій Михайлович

ГУЛЯ́ЄВ Олексій Михайлович (01(13). 03. 1863, Київ – 27. 11. 1923, там само) – правознавець. Д-р права (1894), акад. ВУАН (1923). Магістер. дис. – «Предбрачный дар в римском праве и в памятниках византийского законодательства» (Дерпт, 1891), доктор. дис. – «Наем услуг» (Юрьев, 1893). Закін. істор.-філол. (1885) і юрид. (1887) ф-ти Ун-ту св. Володимира у Києві. Від 1890 – приват-доц., від 1891 – екстраординар. проф. Дерпт. ун-ту (нині м. Тарту, Естонія). У 1894– 1908 – ординар. проф. каф. рим., цивіл. і торг. права Ун-ту св. Володимира у Києві. Водночас був чл. Київ. окружного суду (від 1896) і Київ. судової палати (від 1903), брав безпосередню участь в орг-ції вищих комерц. курсів (1906), згодом перетворених у Київ. комерц. ін-т. Від 1908 – проф. С.-Петербур. уч-ща правознавства і товариш обер-прокурора цивіл. касац. департаменту рос. Сенату; від 1911 – дир. ліцею царевича Миколи у Москві; 1911–16 – ординар. проф. Моск. ун-ту; від 1916 – сенатор цивіл. касац. департаменту Сенату. У 1918 обраний проф. Саратов. ун-ту (Росія); від 1919 читав лекції з цивіл. права і процесу в Київ. комерц. ін-ті (від 1920 – Київ. ін-т нар. госп-ва) та з міжнар. приват. права в Ін-ті зовн. зносин. У 1920 признач. штат. проф. юрид. ф-ту Київ. ін-ту нар. госп-ва. Брав активну участь у діяльності Правничого т-ва при ВУАН (у 1923 – заст. голови). Досліджував проблеми рим. цивіл. права та цивіл. процесу. Його наук. праці сприяли становленню цивіл. права у Росії як науки і галузі права. Одним із перших проаналізував значення заг. принципів цивіл. права і роль сенат. практики в Росії.

Пр.: Реформа юридического образования в Германии. 1897; Единство гражданского права и проект гражданского уложения. К., 1903; Вопросы частного права в проектах законоположений о крестьянах. К., 1904; Будущее крестьянского землевладения. К., 1905; Русское гражданское право. Обзор действующего законодательства и Проекта гражданского уложения: Пособ. к лекциям. К., 1907; С.-Петербург, 1911; 1912; 1914; Иски о восстановлении нарушенного владения в практике Гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената. С.-Петербург, 1911; 1914; Толкование закона в практике Гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената. Москва, 1912; Общие учения системы гражданского права в практике Гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената за пятьдесят лет. Петроград, 1914; Основные положения общей части Гражданского кодекса и субъекты права по гражданскому кодексу // Науч. зап. Киев. ин-та нар. хоз-ва. Техника, экономика и право. 1924. № 2.

Літ.: Кристер А. Е. Академік Олекса Михайлович Гуляєв та його наукова творчість (1863–1923) // Зап. Соц.-екон. відділу ВУАН. 1926. Т. 2–3.

Статтю оновлено: 2006
Цитувати статтю
І. Б. Усенко . Гуляєв Олексій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=24631 (дата звернення: 05.03.2021).