Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету

«ГУМАНІТА́РНИЙ ВІ́СНИК ЧЕРКА́СЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ» Засн. 1997. Матеріали друкує укр. мовою. Виходить один раз на рік, наклад – 150 прим. Висвітлює проблеми сучас. світ. літ-ри, лінгвістики та перекладознавства. Гол. ред. – В. Шпак.

М. І. Бушин

Стаття оновлена: 2006