Гуманітарної освіти центр НАНУ - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гуманітарної освіти центр НАНУ

ГУМАНІТА́РНОЇ ОСВІ́ТИ ЦЕНТР НАНУ Створ. у квітні 1992 в Києві у складі Відділ. історії, філософії та права АНУ. Дир. – В. Рижко (від 1992). Підпорядк. Президії НАНУ (від 1997). У структурі Центру: каф. філософії, каф. філософії науки та культурології (Київ), філії кафедр при Донец., Зх. (Львів), Пд. (Одеса), Пд.-сх. (Харків), Придніпров. (Дніпропетровськ), Крим. (Севастополь) наук. центрах НАНУ, а також консультац. пункт у Миколаєві. Центр – гол. орг-ція з питань дослідж. і викладання філософії, філософії науки та історії науки у системі післядиплом. освіти НАНУ, має права НДІ та вищого держ. навч. закладу 4-го рівня акредитації. Щорічно у Центрі навч. понад 900 аспірантів та здобувачів. Центр розробляє низку тем, зокрема «Особливості сучас. філос.-методол. культури», «Постнекласична методологія: принципи, категорії і технології пізнання та практ. діяльності», «Гуманітарна експертиза: засадничі принципи, мета, завдання». При Центрі діє лабораторія постнекласич. дослідж. (кер. В. Кизима), що видає зб. «Totallogy. Постнекласичні дослідження» (засн. 1995, видано 14 вип.). Спільно з Ін-том економіки пром-сті НАНУ (Донецьк) Центр від 1995 видає часопис «Схід». Серед осн. праць, виданих співробітниками Центру: «Концепція як форма наукового знання» (1995) В. Рижка, «Нариси з історії філософії» (2001), «Гуманітарна експертиза: засадничі принципи, мета, завдання» (2002) Ю. Іщенка, «Філософська антропологія Давнього Китаю» (2003) О. Бойченка, «Лев Шестов як історик філософії» (2004) С. Таранова, «Тоталлогия» (2005; усі – Київ) В. Кизими, «Універсалії культури і семіотика дискурсу. Казка та обряд» (О., 2005) О. Кирилюка. 2003 започатковано проект «Наук. і освітян. методології» (кер. В. Рижко), який виконується спільно з Амер. радою міжнар. освіти, наук. т-вом «Софія–Оранта»; видано два зб. праць за назвою проекта (К., 2003; 2004).

Ю. А. Іщенко

Стаття оновлена: 2006