Гуменик Ілля Львович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гуменик Ілля Львович

ГУМЕ́НИК Ілля Львович (22. 05. 1939, Дніпропетровськ) – гірничий інженер. Д-р тех. н. (1994), проф. (1996). Закін. Дніпроп. гірн. ін-т (1961), де від 1962 й працює (нині Нац. гірн. ун-т): від 1971 – ст. н. с., від 1978 – зав. проблем. н.-д. лаб., від 1996 – зав. каф. відкритих гірн. робіт. Досліджує напрями комплекс. освоєння родовищ мінерал. сировини та охорони довкілля під час розробки родовищ корис. копалин відкритим способом. Обґрунтував та розробив технологію цілеспрямованого формування техноген. родовищ, яка забезпечує екол. безпеку та збереження і поліпшення технол. та пром. якостей заскладованих супутніх корис. копалин.

Пр.: Концепции переориентации минерально-сырьевой базы Украины на попутные полезные ископаемые // УУ. 1994. № 4; Проблемы разработки рассыпных месторождений. Дн., 2001 (співавт.); Пути оптимизации освоения минерально-сырьевой базы региона при использовании попутных полезных ископаемых // Вісн. Кременчуц. держ. політех. ун-ту. Кременчук, 2002. Вип. 2(13); Основные концептуальные решения по созданию системы автоматизированного проектирования и планирования открытых горных работ на рассыпных месторождениях // Сб. науч. трудов Нац. горн. ун-та. 2003. Т. 1, № 17 (співавт.).

С. М. Довгань

Стаття оновлена: 2006