Кравченко Віктор Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кравченко Віктор Васильович


Кравченко Віктор Васильович

КРА́ВЧЕНКО Віктор Васильович (06. 04. 1952, с. Рудівка Сватів. р-ну Во­­рошиловгр., нині Луган. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1992). Закін. Донец. ун-т (1974). Відтоді працює в Ін-ті фіз.-орган. хімії та вуглехімії НАНУ (Донецьк): від 1993 – пров. н. с. Наук. дослідження: реакція нуклеофіл. заміщення та приєднання при вініл. й оксира­новому центрах, внутрішньомо­­лекуляр., нуклеофіл. каталіз у вказаному процесі.

Пр.: Нуклеофильный катализ органическими основаниями реакций SN-Vin-замещения // Докл. АНУ. 1992. № 10; Влияния структуры N-оксидов аминов на их нуклеофильную реакционную спо­­собность в реакциях SNVin-за­­ме­­ще­ния // ЖОРХ. 1993. Т. 32, № 12; Нукле­о­фильный катализ в реакциях SNVin-за­мещения с участием четвертичных три­алкилвинилам­мониевых солей // Докл. НАНУ. 2005. № 11; Механизм реакций арил-сульфонилвиниламмониевых солей с третичными аминами и N-окси­дами аминов // УХЖ. 2009. Т. 75, № 3; Влияние структуры четвертичных триал­килвиниламмониевых солей на скорость их реакций с триэтиламин-N-окси­дом в ацетонитриле // Там само. 2010. Т. 76, № 3 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014