Гумецька Лукія Лукіянівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гумецька Лукія  Лукіянівна

ГУМЕ́ЦЬКА Лукія Лукіянівна (18. 01. 1901, с. Лівча Любачів. пов., нині Польща – 24. 01. 1988, Львів) – мовознавець, славіст. Д-р філол. н. (1957), проф. (1962). Закін. Львів. ун-т (1929), Ін-т франц. мови і літ-ри у м. Тур (Франція, 1930). У 1931–45 викладала укр. мову в г-зії та школах Бродів та Львова, у Львів. політех., торгово-екон. і мед. ін-тах. Від 1945 – у Львів. філії Ін-ту мовознавства АН УРСР (від 1951 – відділ мовознавства Ін-ту сусп. наук АН УРСР): зав. відділу (1956–71), ст. н. с. (від 1971). Створила один із перших в Україні осередків істор. лексикографії, львів. ономаст. школу. Дослідник укр. і слов’ян. лексикології та лексикографії, слов’ян. словотвору й ономастики, історії укр. мови. Співукладач і відп. ред. двотом. «Польсько-українського словника» (К., 1958–60), кер. автор. колективу і голова редколегії двотом. «Словника староукраїнської мови ХІV–XV ст.» (К., 1977–78; премія ім. І. Франка АН УРСР, 1981).

Пр.: Нариси з історії української актової мови // Мовознавство: Наук. зап. Т. 10. К., 1952; Нарис словотворчої системи української актової мови ХІV–XV ст. К., 1958; Питання стандартизації слов’янських писемно-літературних мов стародавньої доби // Доповіді рад. делегації на 6 Міжнар. з’їзді славістів (Прага, серпень 1968). К., 1968; К истории украинско-польских языковых связей // Исследования по польскому языку: Сб. статей. Москва, 1969; З історії лексикології української мови // Мовознавство. 1979. № 3.

Літ.: Вальо М. А., Войтів Г. В. Лукія Лукіянівна Гумецька: Бібліогр. покажч. Л., 1981; Закревська Я., Лесів М. Професор Лукія Гумецька (1901–1988) // НС. 1989. № 8; Гринчишин Д. Життєвий і творчий шлях Лукії Гумецької: До 100-річчя від дня народження // Укр. мова. 2001. № 1.

Н. В. Хобзей

Статтю оновлено: 2006