Кравченко Віктор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кравченко Віктор Іванович

КРА́ВЧЕНКО Віктор Іванович (08. 03. 1942, Київ) – лікар-ендокринолог. Д-р мед. н. (1986), проф. (2008). Засл. діяч н. і т. України (2012). Закін. Київ. мед. ін-т (1965). Відтоді пра­­цює в Ін-ті ендокринології та обміну речовин НАМНУ: 1986–2001 – зав. лаб., від 2001 – відділу епідеміології ендокрин. захворювань, водночас 1996–97 – кер. наук.-організац. відділу; 1995 брав участь у створенні, 1996–97 за сумісн. був заст. дир. з наук.-організац. роботи Коорди­нац. центру трансплантації клітин, тканин і органів (обидва – Київ). Вивчає механізми дії гормонів і регуляції гомеостазу кор­тикостероїдів в організмі, стимуляції продуктивності тварин; проблеми епідеміології ендокрин. захворювань.

Пр.: Епідеміологія цукрового діабету. К., 1996; Профілактика в первинних структурах охорони здоров’я: Посіб. К., 1999; Йодний дефіцит і стан щитовидної залози у дітей північних регіонів Київської області, що постра­ждали після Чорнобильської аварії // Ендокри­нологія. 1999. Т. 4, № 1; Вивчення ризи­ку розвитку хронічних ускладнень цукрового діабету типу 1, факторів їх ри­зику та смертності у хворих, що проживають на територіях з різною поши­реністю цього захворювання // Там са­мо. 2009. Т. 14, № 1 (усі – спів­авт.).

О. Я. Родіонова

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. Я. Родіонова . Кравченко Віктор Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=2471 (дата звернення: 16.05.2021)