Гундорова Тамара Іванівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гундорова Тамара Іванівна


Гундорова Тамара Іванівна

ГУ́НДОРОВА Тамара Іванівна (17. 07. 1955, с. Климiвка Карлiв. р-ну Полтав. обл.) – лiтературознавець. Д-р фiлол. н. (1996), чл.-кор. НАНУ (2003). Засл. діяч н. і т. України (2006). Премії ж. «Світовид» (1995), «Сучасність» (2001), ім. І. Франка (2006). Закiн. Київ. ун-т (1977). Відтоді працює в Ін-ті літ-ри НАНУ (Київ): від 2002 – зав. відділу теорії літ-ри. Викладала у Нац. ун-тi «Києво-Могилян. академiя» (1994–97), Торонт. (1999) і Гарвард. (2004) ун-тах, УВУ (Мюнхен, 2003, 2005). Перебувала на стажуванні в Ун-тi Монаша (Мельбурн, 1991–92), Гарріманів. ін-ті при Колумбій. ун-ті (Нью-Йорк, 1997), Укр. дослід. ін-ті Гарвард. ун-ту (2001), Славістич. центрі Хоккайд. ун-ту (Японія, 2004). Коло наук. iнтересiв: iсторiя лiт-ри, сучас. лiт. теорiя, культурол. студiї. На літературознав. практиці Г. позначився вплив франц. постструктураліст. філософії та літ. критики з їх ігровим ставленням до читання і створення тексту. Постмодернізм, ґендерні студії, постколоніал. критика визначили теор. орієнтацію Г. Упорядниця вид. «Микола Вороний. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика» (К., 1996).

Пр.: Інтелігенція і народ в повістях Івана Франка 80-х років. К., 1985; Руйнування романтичної метафізики // СіЧ. 1993. № 11; Артикуляція модерністського дискурсу в поезії «молодомузівців» // Slavia orientalis. 1994. Т. 43, № 4; Проза А. Кримського і декадентство в українській літературі // Дивослово. 1995. № 1; Феміністична утопія слова Лесі Українки // Сучасність. 1996. № 5; Леся Українка: екзистенціалізм-християнство-фемінізм // СіЧ. 1996. № 8–9; Франко – не Каменяр. Мельбурн, 1996; Фрідріх Ніцше і український модернізм // СіЧ. 1997. № 4; Модернізм як еротика «нового» (В. Винниченко і Ст. Пшибишевський) // Там само. 2000. № 7; Перевернений Рим, або «Енеїда» Котляревського як національний наратив // Сучасність. 2000. № 4; У колисці міфу, або Топос Києва в літературі українського модернізму // КС. 2000. № 6; Ольга Кобилянська contra Ніцше, або Народження жінки з духу природи // Гендер і культура: Зб. ст. К., 2001; The Canon Reversed: New Ukrainian Literature of the 1990s // Journal of Ukrainian Studies. 2001. Vol. 26, № 102; Femina melancholica. Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської. К., 2002; «Малоросійський маскарад»: колоніальний дискурс в «Енеїді» Котляревського та навколо неї // На щедрий вечір: Зб. на пошану Є. Сверстюка. Лц., 2004; Соцреалізм як масова культура // Сучасність. 2004. № 6; «Марлітівський стиль»: жіноче читання, масова література і Ольга Кобилянська // Гендерна перспектива. К., 2004; Слідами Адорно: масова культура і кіч // Критика. 2005. Ч. 1–2; Післячорнобильська бібліотека: Укр. літ. постмодерн. К., 2005; Український окциденталізм: бути чи не бути Римом? // Критика. 2006. Ч. 1–2; Франко не каменяр. К., 2006.

Літ.: 50-річчя члена-кореспондента НАНУ Т. І. Гундорової // Вісн. НАНУ. 2005. № 7.

Статтю оновлено: 2016