Гур’єв Борис Петрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гур’єв Борис Петрович


Гур’єв Борис  Петрович

ГУ́Р’ЄВ Борис Петрович (09. 05. 1929, Харків – 03. 04. 1991, там само) – вчений-селекціонер. Д-р с.-г. н. (1974), проф. (1988), акад. ВАСГНІЛ (1988). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1953). У 1956–60 – на парт. роботі; від 1960 – в Укр. НДІ рослинництва, селекції і генетики (Харків): від 1969 – зав. лаб. селекції кукурудзи, від 1990 – зав. відділу селекції та біохімії кукурудзи, 1973–91 – дир.; водночас від 1987 – ген. дир. НВО «Еліта» та кер. Харків. селекц. центру. Обґрунтував нові підходи до селекції ранньостиглих самозапилених ліній та гібридів кукурудзи, зокрема встановив закономірності дії інцухта і гібридизації на її кількісні та якісні ознаки. Розробив гребеневу ґрунтозахисну енергоощадну технологію вирощування кукурудзи, соняшнику, сої. Автор низки гібридів кукурудзи.

Пр.: Практичний посібник для виробничника // ВСГН. 1974. № 7 (співавт.); Методические указания по производству гибридных и сортовых семян кукурузы. Москва, 1975 (співавт.); Високолізинна кукурудза. К., 1977 (співавт.); Технология выращивания основных сельскохозяйственных культур под планируемый урожай в хозяйствах Харьковской области. Х., 1981; Селекция кукурузы на раннеспелость. Москва, 1990 (співавт.); Харківському селекційному центру – 20 років // Селекція та насінництво. 1992. Вип. 72 (співавт.).

Літ.: Борис Петрович Гурьев // Библиография ученых Украины. Х., 1993; Гур’єва І. А. Гур’єв Борис Петрович (1929–1991) // Вчені-генетики і селекціонери у галузі рослинництва. Кн. 4. К., 2000.

Статтю оновлено: 2006