Гурін Анатолій Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гурін Анатолій Григорович

ГУ́РІН Анатолій Григорович (22. 06. 1939, Харків) – фахівець у галузі техніки сильних електричних та магнітних полів. Д-р тех. н. (1999), проф. (2002). Держ. премія України в галузі н. і т. (2018). Закін. Харків. політех. ін-т (1962), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): від 1976 – зав. каф. електроізоляц. та кабел. техніки. Наук. дослідж.: високовольтна імпульсна техніка, електроенергет. пристрої електр. станцій і підстанцій, питання розробки потуж. високовольт. електрофіз. пристроїв для створ. сейсміч. і гідроакустич. хвиль у геофізиці та сейсморозвідці корис. копалин, сейсмостійкості інж. споруд.

Пр.: Многослойные высоковольтные катушки: оценка tgδ межслоевой и межвитковой изоляции по амплитудно-частотных характеристикам // Вест. Харьков. политех. ун-та. Сер. Новые решения в современных технологиях. 1998. Вып. 9 (співавт.); Способ технологического контроля изоляции бумажно-масленных кабелей в процессе сушки и пропитки // Там само. 1999. Вып. 64 (співавт.); Волновые явления в электродинамических излучателях и формирование сложных гидроакустических сигналов // ТЕ. 2001. № 2 (співавт.); Баланс энергии в высокоэнергетичном линейном индукционном ускорителе // Електроніка та електромеханіка. 2005. № 1 (співавт.).

Л. Л. Товажнянський

Статтю оновлено: 2019