Гурський Зиновій Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гурський Зиновій Олександрович

ГУ́РСЬКИЙ Зиновій Олександрович (29. 05. 1944, Львів – 28. 01. 2004, там само) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1986), проф. (1996). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1983). Закін. Моск. ун-т (1967). Працював в Ін-ті металургії АН СРСР (Москва; 1967–70), Львів. відділ. Ін-ту теор. фізики АН УРСР (1970–90), від 1990 – зав. відділу теорії металів і сплавів Ін-ту фізики конденсов. систем НАНУ. Досліджував фіз. властивості металів і сплавів, запропонував (спільно з Г. Краском) модел. потенціал для опису ефектив. взаємодій між електронами провідності та іонами металу; розвинув (спільно з І. Юхновським) метод розрахунку термодинаміч. властивостей сплавів, у якому враховуються теплові коливання атомів та статичні деформації ґратки.

Пр.: Мікроскопічна теорія бінарних сплавів з врахуванням статичних зміщень атомів // УФЖ. 1990. Т. 35; Lattice dynamics of binary alloys // Phys. Stat. Sol. (b). 1990. Vol. 157 (співавт.); Квантово-статистическая теория неупорядоченных систем. К., 1991 (співавт.); Microscopic theory of atomic static displacements in substitutional binary alloys // J. Physics: Condensed Matter. 1994. Vol. 6 (співавт.); Atomic static displacements and their effect on the short-range order in alloys // Condensed Matter Physics. 1998. Vol. 1, № 2(14) (співавт.); Electrical resistivity of simple metal amorphous alloys at moderately low temperatures // Physica B. 2003. Vol. 328 (співавт.).

Літ.: Зіновій Олександрович Гурський: Біобібліогр. покажч. Л., 2004.

А. Г. Загородній

Стаття оновлена: 2006