Гутенмахер Лев Ізраїльович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гутенмахер Лев Ізраїльович


Гутенмахер  Лев Ізраїльович

ГУТЕНМА́ХЕР Лев Ізраїльович (25. 08. 1908, м-ко Тарутине Бессараб. губ., нині смт Одес. обл. – вересень 1981) – фахівець у галузі аналогової техніки. Д-р тех. н. (1940, без захисту дис.), проф. (1943). Сталін. премія (1948). Закін. Новочеркас. політех. ін-т (РФ, 1931). Протягом 1938–62 очолював лаб. електр. моделювання в установах АН СРСР у Москві та викладав у Моск. енергет. ін-ті; від 1962 працював у ВНДІ природ. газів; від 1969 – проф. каф. обчислюв. машин та автоматики і телемеханіки Одес. політех. ін-ту. У московський період розробляв питання електр. моделювання фіз. явищ як швидкісного методу дослідж. та розрахунку в інж. справі; створив електроінтегратор для рішення диференц. рівнянь у часткових похідних еліптич. та параболіч. типу; новий моделюючий прилад ЕЛІ6, призначений для випробування апаратури автоматич. керування. Запропонував конструкцію ЕОМ на розроблених у його лаб. безламп. елементах – електромагніт. безконтакт. реле, що внаслідок низки об’єктивних і суб’єктивних причин (зокрема рішення створювати ЕОМ на електрон. лампах, а не на елементах Г., а також через тех. недосконалість останніх) не набула поширення, але стала певним етапом у розвитку обчислюв. техніки. Ідея запису інформації, висунута Г., виявилася помилковою, однак стимулювала подальші дослідж. у галузі приклад. семіотики.

Пр.: Синхронизационные устройства электрических станций. Х., 1938; Электрические модели. Москва; Ленинград, 1949; К., 1975; Руководство по электронно-ламповым интегралам типа ЭЛИ. Москва, 1952; Электрическое моделирование некоторых процессов умственного труда // Вест. АН СССР. 1957. № 10; Электронные информационно-логические машины. Москва, 1962.

Статтю оновлено: 2006