Гуцульщина | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гуцульщина


Гуцульщина

«ГУЦУ́ЛЬЩИНА» – щоквартальний журнал. Засн. 1994 Всеукр. об’єднаним т-вом «Гуцульщина», співвидавець – Верховин. філія НДІ українознавства Мін-ва освіти і науки України. Виходить в смт Верховина Івано-Фр. обл.; наклад 500–1000 прим. Від 1996 щорічно редакція видає спецвипуски-альманахи «Гуцульський калєндар». У цих виданнях висвітлюють питання історії, екон. розвитку і природокористування в регіоні, збереження матеріал. і духов. культур укр. субетносу – гуцулів. Осн. розділи: «Сторінки історії», «Ювілейні дати Гуцульщини», «Нашого цвіту по цілому світу», «Мій рідний край», «Гірська господарка», «Видання про Гуцульщину», «Народні джерела», «Традиції і обряди», «Гуцульські фестивалі», «Духовність», «Мистецтво», «Архітектура», «Туризм», «Рекреація». Ред. – К. Ватаманюк (від 1994).

Статтю оновлено: 2006