Годкевич Михайло Абрамович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Годкевич Михайло Абрамович

ГОДКЕ́ВИЧ Михайло Абрамович (28. 06 (10. 07). 1896, Київ – листопад 1941, під Смоленськом, РФ) – книгознавець, бібліограф. Закін. Харків. ін-т нар. госп-ва (1923). Працював від 1918 у Всеукрвидаві і Наркоматі преси та пропаганди в Києві. Від травня 1920 – у Харкові. Під кер-вом Г. створено Центр. бібліогр. відділ Всеукрвидаву, реорганізовано в Укр. книжк. палату (1922), головою якої він був до 1933. Від 1934 – у Центр. книжк. палаті РРФСР, від 1936 – у Всесоюз. книжк. палаті: зав. відділу обов’язк. примірника, заст. дир. з наук. роботи. Зробив вагомий практ. та теор. внесок у створення та розвиток держ. бібліографії України, функціонування системи обов’язк. прим. творів друку, правил бібліогр. опису, статистики друку, каталогізації та класифікації документів. Автор дослідж. з питань книго-, бібліотеко- та бібліографознавства.

Пр.: Українська книжкова палата // Книга. 1923. № 4; Обязательный экземпляр // Красный библиотекарь. 1924. № 4/5; Статистика видань // Нова книга. 1925. № 2; Книжкова палата і наукові бібліотеки // Бібліотеч. зб. Ч. 1. К., 1926; Українське красне письменство останнього десятиріччя в цифрах // Плужанин. 1927. № 11/12; До майбутньої каталографічної інструкції: Методол. зб. К., 1928. Вип. 1; Бібліографія: Бібліотекар та книгар. Х., 1929; Советское законодательство об обязательном экземпляре // Сов. библиография. 1940. № 1.

Літ.: Вовченко І. О. М. А. Годкевич – директор Української книжкової палати (1922–1933 рр.) // Вісн. Харків. академії культури. 2001. Вип. 8; Івашкевич І. І. Внесок М. А. Годкевича у становлення та розвиток державної статистики друку в Україні в 20–30-х pp. XX ст. // Вісн. Київ. нац. ун-ту культури і мист-в. Сер. Історія, теорія культури. 2001. Вип. 3.

Н. С. Дацькова

Статтю оновлено: 2006