Кравченко Марія Василівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кравченко Марія Василівна


Кравченко Марія Василівна

КРА́ВЧЕНКО Марія Василівна (22. 04. 1943, с. Страбичове Мукачів. р-ну За­­карп. обл. – 08. 03. 1993, м. Дро­­гобич Львів. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (1990). Закін. Дро­­гоб. пед. ін-т (1967), де працювала у 1972–93 (з перервою): 1985–93 – доц. каф. гуманітар. дисциплін; учителювала (1967–72); викладала в Ужгород. ун-ті (1980–85). Наук. дослідження: слово­­твірна морфонологія укр. мо­­ви.

Пр.: Словотвірна структура слова. К., 1981 (спів­авт.); Словотвірна структура деривативів, утворених з допомогою суфіксів -ськ(ий) і -ств(о) // УМЛШ. 1989. № 2; До питання про явище усічення в українському словотворенні (в дерива­тах іншомовного походження) // Укр. мовознавство. 1989. № 15; Формуван­ня в учнів початкових класів системних наукових понять про словотвірну струк­туру слова // Шляхи поліпшення підготовки вчителів початкових класів до роботи в національній школі: Тези доп. міжвузів. наук.-практ. конф. Дрогобич, 1992.

Статтю оновлено: 2014