Годованюк Василь Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Годованюк Василь Миколайович

ГОДОВАНЮ́К Василь Миколайович (14. 08. 1953, Чернівці) – фізик. Д-р тех. н. (2000). Закін. Чернів. ун-т (1976). Відтоді працює в Центр. КБ з-ду «Кварц» (нині ВАТ «ЦКБ “Ритм”»): нач. технол. бюро (1983–85), заст. нач. дослідно-експерим. вироб-ва (1985–88), заст. нач. ЦКБ (1988–93), 1-й заст. дир. ЦКБ (1993–97), від 1997 – дир. Водночас від 1998 – у Чернів. ун-ті: проф. каф. фізики напівпровідників і наноструктур (від 2004). Напрями наук. діяльності: створення фотоприймачів нового покоління; дослідж. механізмів деградації кремнієвих фотодіодів, структурних та електрофіз. параметрів монокристалічних напівпровідник. твердих розчинів АIIIВV та АIIВVI.

Пр.: Конструювання та розробка технологій фотоприймачів на основі Cd1-xHgxTe // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Вип. 32. Фізика. Чц., 1998; Застосування малих доз електронного і гамма-опромінення для покращення і стабілізації параметрів фотодіодів // Там само. Вип. 57. Фізика. Чц., 1999; Чувствительность фотодиодов, используемых в модулях «сцинтиллятор– фотодиод» // Технология приборостроения. 1999. Вып. 1 (співавт.); Использование фотоприемных устройств в качестве контрольных для снижения погрешностей измерения // Технология конструирования в электрон. аппаратуре. 2004. № 3 (співавт.); Оптический аттенюатор // Там само. 2005. № 1 (співавт.).

І. М. Раренко

Статтю оновлено: 2006