Гоєр Ярослав Володимирович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Гоєр Ярослав Володимирович

ГО́ЄР Ярослав Володимирович (05. 06. 1937, Київ) – лікар-хірург. Д-р мед. н. (1984), проф. (1986). Закін. Київ. мед. ін-т (1960). Працював лікарем. Від 1972 – в НДІ клін. та експерим. хірургії (нині Ін-т хірургії та трансплантології АМНУ, Київ); від 1975 – у Київ. ін-ті удосконалення лікарів: від 1988 – зав. каф. швидкої та невідклад. допомоги. Від 1991 – за кордоном. Осн. напрям наук. дослідж. – торакоабдомінал. хірургія, зокрема питання оператив. втручань при захворюваннях шлунк.-кишк. тракту, стравоходу, печінки.

Пр.: Лечение рубцовых структур нижней трети пищевода: Информ. письмо. К., 1985; Диагностика и хирургическое лечение грыж пищеводного отверстия диафрагмы: Метод. рекомендации. К., 1987; Дуоденогастральный рефлекс после органосохраняющих операций по поводу осложненной язвенной болезни двенадцатиперстной кишки // КХ. 1990. № 8; Хирургическая тактика при перфоративной язве желудка и двенадцатиперстной кишки // Там само. 1992. № 4 (усі – співавт.).

Р. І. Гош

Статтю оновлено: 2006