Гоженко Анатолій Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Гоженко Анатолій Іванович


Гоженко Анатолій Іванович

ГОЖЕНКО́ Анатолій Іванович (13. 02. 1948, м. Старобільськ Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – лікар-патофізіолог. Д-р мед. н. (1988), проф. (1991). Засл. діяч н. і т. України (1998). Закін. Чернів. мед. ін-т (1972), де відтоді й працював: 1980–89 – зав. каф. патол. фізіології; від 1989 – в Укр. НДІ медицини транспорту (Одеса, з перервою): 1992–98 – заст. ген. дир. з наук. роботи, від 2004 – дир.; від 1999 – зав. каф. заг. та клін. патол. фізіології Одес. мед. ун-ту. Осн. напрям наук. дослідж. – патофізіологія нирок та водно-сольового обміну. Вивчає патогенез токсич. форми гострої нирк. недостатності, роль оксиду азоту в патогенезі запалення, патології легенів, нирок. Розробив метод динам. теплометрії в галузі клін. патофізіології.

Пр.: Осморегулирующая функция почек при хроническом нефрите // Патофизиология и эксперим. терапия. 1984. № 4 (співавт.); Влияние прогестерона на монорегулирующую функцию почек // ПЭ. 1985. Т. 31 (співавт.); Влияние натрийуретического фактора на транспорт электролитов и энергетический обмен в средах коры почек // ФЖ СССР. 1987. № 8; Динамическая теплометрия: технология, приборное обеспечение, методики // Вісн. мор. медицини. 1998. № 2 (співавт.); Гостра ниркова недостатність. О., 2003 (співавт.); Лекции по экспериментальной медицине. О., 2003.

Статтю оновлено: 2006