Гойчук Ольга Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Гойчук Ольга Іванівна

ГОЙЧУ́К Ольга Іванівна (01. 01. 1954, с. Гордіївка Брян. обл., РФ) – економіст. Дружина А. Гойчука. Д-р екон. н. (2005). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1976). Працювала в Києві у Респ. інформ.-обчислюв. центрі Мін-ва заготівель УРСР (1976–78); Ін-ті аграр. економіки УААН (1981–94); від 1994 – у Нац. аграр. ун-ті: від 2005 – декан ф-ту підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів АПК. Досліджує проблеми забезпечення продовол. безпеки України в умовах ринк. економіки, вдосконалення організац.-екон. і соц. механізмів її формування.

Пр.: Соціальне відродження і розвиток села в умовах становлення ринкової економіки. К., 1993 (співавт.); Основи економічної теорії: Навч. посіб. К., 1999 (співавт.); Основи маркетингу. Лг., 2002 (співавт.); Продовольча безпека в Україні і світі. К., 2003; Продовольча безпека. Ж., 2004.

П. А. Лайко

Статтю оновлено: 2006

Покликання на статтю
П. А. Лайко . Гойчук Ольга Іванівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=25193 (дата звернення: 14.05.2021)