Голиков Володимир Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Голиков Володимир Іванович


Голиков Володимир Іванович

ГО́ЛИКОВ Володимир Іванович (07. 12. 1929, х. Голиков, нині Воронез. обл., РФ – 23. 04. 2004, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1969), проф. (1977), чл.-кор. НАНУ (1982). Закін. Ворошиловгр. с.-г. ін-т (нині Луганськ, 1952). Працював у Ін-ті економіки НАНУ (Київ, 1957–97): 1975–84 – заст. дир. з наук. роботи, 1984–87 – зав. відділу теорії упр., 1993–97 – зав. відділу форм і методів господарювання; від 1997 – зав. відділу інституц. змін та розвитку форм господарювання Ін-ту екон. прогнозування НАНУ (Київ). Водночас від 1993 – ректор Укр. фінанс.-екон. ін-ту. Проводив дослідж. із заг. теорії упр. економікою, зокрема вивчав питання сутності відносин упр. та госп. самоврядування, методології організац.-функціонал. побудови апарату упр., а також методи упр. на рівні об’єднань, галузі та нар. госп-ва у цілому. Один із фундаторів екон.-матем. моделювання в Україні. За його ред. вийшли колективні монографії: «Управление народным хозяйством и проблемы его совершенствования» (1970), «Промышленное объединение: В 2 т.» (1985), «Предприятие в системе государственного управления и регулирования» (1998), «Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в економіці України» (2003; усі – Київ).

Пр.: Денежные средства колхозов и их роль в воспроизводстве неделимых фондов // Неделимые фонды колхозов. Москва, 1960; Шляхи зниження собівартості радгоспної продукції. К., 1960; Народное хозяйство, отрасль, предприятие. К., 1969; Управление и система экономических отношений. К., 1984.

Літ.: 70-річчя члена-кореспондента НАНУ В. І. Голикова // Вісн. НАНУ. 1999. № 12.

Статтю оновлено: 2006