Голованов Василь Корнилович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Голованов Василь Корнилович

ГОЛОВА́НОВ Василь Корнилович (21. 11. 1947, с. Верх-Уба Сх. Казахстан. обл., Казахстан) – фахівець у галузі динаміки та міцності машин. Д-р тех. н. (2004). Закін. Одес. ун-т (1976). У 1977–2000 – в Одес. політех. ін-ті: ст. н. с., від 1992 – доц.; 2000–05 – у Волгоград. тех. ун-ті (РФ); від 2005 – проф. каф. нарисної геометрії та креслення Одес. академії буд-ва та арх-ри. Здійснює наук. дослідж. в галузі механіки циліндричних оболонок і кільцевих пластин, в межах гіпотези Кірхгофа–Лява. Розробив узагальн. модель пружних елементів силовимірювачів для проектування нових конструкцій і розрахунку коефіцієнта силопередачі при вимірюванні динаміч. завантаженості у широкому діапазоні.

Пр.: Расчет широкодиапазонного динамометра силы // ПП. 1993. № 11; Конструкционная прочность предохранительных и силоизмерительных устройств. О., 1997 (співавт.); Разработка эффективных силоизмерителей // Актуал. проблемы конструктор.-технол. обеспечения машиностроит. произв-ва: Мат. междунар. конф., 16–19 сен. 2003. Волгоград, 2003. Ч. 1; Рациональные конструкции упругих элементов для модернизации весовых устройств // Вест. Саратов. ун-та. 2004. Вып. 1, № 2.

Л. П. Боровина

Статтю оновлено: 2006