Головацький Андрій Степанович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Головацький Андрій Степанович

ГОЛОВА́ЦЬКИЙ Андрій Степанович (21. 11. 1936, с. Брошнів, нині Рожнятів. р-ну Івано-Фр. обл.) – лікар. Д-р мед. н. (1990), проф. (1991). Закін. Читин. мед. ін-т (РФ, 1961). Працював лікарем (до 1966); від 1969 – в Ужгород. ун-ті: від 1980 – зав. каф. анатомії людини, оператив. хірургії та гістології. Гол. ред. ж. «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина» (від 1993). Фахівець у галузі імуноморфології. Вивчає особливості реакції імун. органів (зокрема лімфатич. вузлів) на дію антигенів та фіз. факторів (низькоінтенсивне червоне лазерне випромінювання), а також процеси ангіоембріології. Обґрунтував клініко-прогностичне значення біофіз. змін клітин крові при туберкульозі легенів та вплив постій. магніт. полів на живі об’єкти.

Пр.: Особенности динамики флуоресценции нейтрофильных сегментоядерных лейкоцитов и лимфоцитов периферической крови человека, прижизненно флуорохромированных акридиновым оранжевым // Цитология. 1979. Т. 21, № 4; Уровень активации хроматина и содержания РНК в лимфоцитах подколенных лимфатических узлов собак при антигенном воздействии // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. 1990. Т. 98, вып. 4; Субмікроскопічні особливості рециркуляції лімфоцитів у лімфатичних вузлах при антигенній стимуляції // Укр. мед. вісті. 1998. Т. 2, ч. 2; Альбом-посібник з гістології. Уж., 2002 (співавт.); Функціональна анатомія проекційних провідних шляхів центральної нервової системи і черепних нервів у схемах: Метод. посіб. Уж., 2004 (співавт.).

Літ.: Голові редколегії журналу «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Медицина» академіку А. Головацькому – 60 // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Медицина. 1996. Вип. 3.

Ю. М. Височанський

Статтю оновлено: 2006