Кравченко Наталія Кимівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кравченко Наталія Кимівна


Кравченко Наталія Кимівна

КРА́ВЧЕНКО Наталія Кимівна (23. 12. 1962, Донецьк) – мовознавець. Д-р філол. н. (2007), проф. (2011). Закін. Київ. ун-т (1985). Працювала у ньому (1986–87), Мін-ві вищої освіти України (1991–96), Нац. мед. ун-ті (1997–2002); від 2002 – зав. каф. укр. та іноз. мов Держ. академії житл.-комунал. госп-ва (обидва – Київ). Наук. дослідження: комунікат. лінгвістика, дискурсологія, прагмалінгвістика, лінгвіст. когнітологія та гено­логія.

Пр.: Интерактивное, жанровое и кон­цептуальное моделирование международно-правового дискурса. К., 2006; Практичний курс з ділової англійської мови. К., 2010 (спів­авт.); Меж­су­­бъект­ная природа интеракции или интерактивная природа субъекта? (субъекты versus интеракция или интеракция ver­­sus субъекты?) // Вісн. Луган. ун-ту. 2010. № 18(205); Об интегративном подходе к классификации коммуникативных субъектов (к постановке проблемы) // Діалог: медіа-студії: Зб. наук. пр. О., 2010. Вип. 11; Практичний курс з англійської мови професійного спілкування. К., 2011 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2014