Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України

ГОЛОВНА СПЕЦІАЛІЗО́ВАНА РЕДА́КЦІЯ ЛІТЕРАТУ́РИ МО́ВАМИ НАЦІОНА́ЛЬНИХ МЕНШИ́Н УКРАЇ́НИ – див. «Етнос».

Стаття оновлена: 2006