Головна Українська Рада Сибіру - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Головна Українська Рада Сибіру

ГОЛОВНА́ УКРАЇ́НСЬКА РА́ДА СИБІРУ – центральний національний представничий орган українського населення Сибіру. Обрана в серпні 1917 на 1-му Всесибiр. Укр. з’їзді (м. Омськ, нині Омської обл., РФ). Мала об’єднати всі укр. орг-цiї Сибіру, Серед. та Центр. Азії для спiл. праці з метою захисту прав та нац. iнтересiв мiсц. укр. населення. Рада підтримувала стосунки з УЦР, виступала за надання укр. населенню права на екстеритор. автономію. Представники Ради брали участь в роботі 1-го Сибір. обл. з’їзду (8–17 жовтня 1917) та Надзвичай. Сибір. обл. з’їзду (6–15 грудня 1917) у м. Томськ (нині Томської обл., РФ), були представлені в Сибір. обл. думi (В. Яновицький, П. Потапенко, В. Строкань, В. Нагiрний) та Сибір. обл. раді (Д. Сулим) – законодав. та виконав. органах автоном. Сибіру. В грудні 1917 Д. Сулим був призначений Мiнiстром зi справ екстеритор. народів Тимчасового уряду автоном. Сибіру, В. Строкань очолював нац. раду Сибір. обл. ради. Голова Ради – Г. Концевич (від серпня 1917), згодом – В. Яновицький (кiн. 1917 – 1918), заст. голови – М. Новосельський. Рада припинила своє існування в умовах громадян. війни, що розгорілася в Сибіру 1918–19, та внаслідок ворожої політики як колчакiв. уряду, так i більшовиків.

В. А. Чорномаз

Стаття оновлена: 2006