Головчан Володимир Терентійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Головчан Володимир Терентійович

ГОЛОВЧА́Н Володимир Терентійович (15. 11. 1938, м. Красний Сулін Ростов. обл., РФ – 04. 08. 2014, Київ) – матеріалознавець. Д-р фіз.-мат. н. (1973), проф. (1998). Респ. комсомол. премія ім. М. Островського (1973). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1988). Закін. Харків. політех. ін-т (1961). Відтоді працював на підпр-ві ВПК у м. Челябінськ (РФ); 1965–73 – в Ін-ті механіки АН УРСР; 1973– 77 – в НДІ гідротехніки і меліорації; від 1977 – в Ін-ті надтвердих матеріалів НАНУ (усі – Київ): 1977–95 – зав. відділу матем. моделювання і обчислювал. техніки, 1995–2000 – пров. н. с., від 2001 – ст. н. с. Дослідж. у галузі механіки композиц. матеріалів. Запропонував ефективні аналіт. методи визначення напружено-деформов. стану та фіз.-мех. властивостей сильно неоднорід. композитів регуляр. структури. За допомогою цих методів виявив залежність фіз.-мех. характеристик композитів від параметрів мікроструктури матеріалів. Автор розділів до книг: «Пространственные задачи теории упругости и пластичности. Т. 5. Динамика упругих тел» (К., 1986), «Механика композитов. Т. 1. Статика материалов» (К., 1993).

Пр.: Анизотропия физико-механических свойств композитных материалов. К., 1987; Алгоритм исследования обобщенной вязкости твердосплавной порошковой смеси на заключительной стадии спекания твердых сплавов // Доп. НАНУ. 2001. № 5; О прочности поликристаллического монокарбида вольфрама при растяжении // ПП. 2003. № 4.

Н. Ф. Колесниченко

Стаття оновлена: 2017